Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
Kreativetrondelag > Kulturminner i Sør-Trøndelag > I kommunene > Skaun kommune > Skjøtsel > Jyssan gravfelt

Jyssan gravfelt

Før kristendommen fikk fotfeste i Norge ble folk gravlagt i haug. Dette var den vanlige begravingsmåten gjennom hele bronsealderen og jernalderen (1800 f. Kr. – 1000 e. Kr.). Gravhauger og gravrøyser finnes da også på mange steder rundt om i landet.

Ikke mange fikk et så spektakulært hvilested som de som ble gravlagt på Jyssan i Skaun. Hvor gården lå den gang og hva den het det vet vi ikke. Men gravplassen ligger der, oppe i høyden, og med lett gjenkjennelige hauger.

Selv om gravplassen nok var kjent i lang tid ble den først registrert i 1971. Den gangen ble det påvist 9 røyser og hauger. Senere er det registrert flere hauger slik at det totale antallet nå er 16 stykker.

Gravfeltet stammer trolig fra en gang i jernalderen (ca 500 f. Kr. – 1000 e. Kr.). Fra mange steder rundt i Trøndelag er det da kjent gårder med store hus og tydeligvis velordnet økonomi. 

Vanligvis er det gårdens overhoder av begge kjønn som ble gravlagt. Hvor resten av folket ble stedt til hvile vet vi faktisk ikke. Dette er en av "gåtene fra fortida".

Gravplassen her på Jyssan har klynger med gravhauger spredt over et større areal. Da feltet ble anlagt skjulte ikke gran- og lauvskogen feltet som den gjør i dag. Husdyr gikk trolig omkring og beitet i området, og fra alle haugene i feltet var det utsyn ut over bygd og fjord.

Og det var kanskje et godt poeng i dette at det skulle være utsyn over området. I enkelte perioder av forhistorisk tid trodde antakelig folk at den døde bodde i haugen og kunne se ut over gården og heimbygden sin.

Gravplassen på Jyssan ligger inni skogen både til venstre og til høyre. Her burde det vært snauhogd. Foto: Kristian Pettersen/STFK

Gravplassen på Jyssan er meget severdig. Dessverre er den veldig overvokst, vår tids svøpe når det gjelder kulturminner i utmark. Skogen står tett på feltet og også undervegetasjonen skjuler haugene.

Oppgaven må være å få dette interessante feltet, som har et særdeles flott utsyn over omgivelsene, fram i dagen igjen!


Kristian Pettersen, red. Kristin Prestvold
Sist oppdatert: fredag 18. mars 2011
Utskriftsvennlig versjon