Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
Kreativetrondelag > Kulturminner i Sør-Trøndelag > Nyheter > Gravhaugene på Vådan

Gravhaugene på Vådan

19. mai i år var Byåsen Historielag sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune på befaring på gården Vådan i Trondheim. Sammen ville vi se på mulighetene for å rydde fornminnene i området. På Vådan ligger flere store gravhauger som trolig kan dateres til jernalderen. Det betyr at gravhaugene er mellom 1000 og 1500 år gamle. Haugene ligger like inntil Pilegrimsleden. Slik er de interessante minner også sett fra vandrernes synspunkt.

Området er veldig overvokst av lauvtrær og det er vanskelig å danne seg noe godt bilde av hvordan det så ut her i gammel tid. Men dette kan rettes på. Befaringen ga som konklusjon at området egner seg godt for rydding og en litt mer omfattende skilting. De skiltene som står på plassen i dag begynner å dra på åra.

Befaringsdeltakerne i gjenvokst terreng på Vådan. Fra venstre Kristian Pettersen fra fylkeskommunen, Erik Solem, Roar Sæterhaug og Kjell Ivar Aune fra Byåsen historielag. Knut E. Møller fra historielaget er fotograf

Et entusiastisk historielag går nå videre med saken, støttet av fylkeskommunen. Grunneierne vil bli kontaket, og det er her duket for samarbeid mellom flere parter.

Gravhaugene på Vådan er flotte monumenter fra vår fortid som absolutt fortjener å komme fram i lyset på en skikkelig måte.


Kristian Pettersen
Sist oppdatert: onsdag 24. juni 2009
Utskriftsvennlig versjon