Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Visjon og verdier

Visjon

Kreativ region
Fremtidens vinnere
De kreative regionene vil bli fremtidens vinnere - både sosialt og økonomisk. Kreative regioner har gode menneskelige miljøer hvor toleransen er høy og engasjementet brennende.

Vi har en ambisjon om å utvikle Trøndelag til en kreativ region som skal være kjent for sin skaperkraft og kreativitet.

Ambisjonen Kreative Trøndelag handler om å bygge og utvikle verdier. Regionen skal bli enda bedre å bo i - mer spennende for innbyggerne og mer attraktiv for folk utenfra. Trøndelag skal bli en internasjonal møteplass for mennesker, kunnskap og kultur. Gjennom koordinert satsing på talenter, teknologi, kultur og toleranse skal forholdene legges til rette for å utløse hvert enkelt menneskes potensial og evner. Vi vil tenke nytt- vi vil være grensesprengende og vi vil gjøre hverandre gode. På denne måten bygger vi et livskraftig og tolerant Trøndelag.  

Den grafiske profilen skal synliggjøre ambisjonen og bidra til å gi alt informasjonsmateriell om Trøndelag et helhetlig preg. Alle som vil markere seg gjennom Kreative Trøndelag kan benytte profilen.

 


Utskriftsvennlig versjon