Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > Typografi > Støttefonter

Støttefonter

Arial:

Skal brukes i digitale maler og nederst på brevark. Arial skal aldri brukes på trykksaker til ekstern kommunikasjon, for eksempel i annonser, brosjyrer eller lignende.

Times:

Skal brukes i alle elektroniske maler i tillegg til Arial.

Verdana:

For brødtekst i web-applikasjoner skal Verdana brukes som støttetypografi til CT-fonten.


Utskriftsvennlig versjon