Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > Typografi > Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Når skal jeg bruke Creative Trøndelag-fonten?
I masse-kommunikasjon og på trykket materiell. Fonten er det viktigste elementet som skal bygge Kreative Trøndelags identitet, og skal brukes så ofte som mulig og i alt trykket materiell.

Når jeg åpner enkelte dokumenter som bruker CT-fonten, får jeg beskjed om at systemet ikke finner skrifttypene. Hva gjør jeg?
Hvis du har mottatt et dokument som i utgangspunktet er laget på Mac og du selv sitter på PC kan årsaken være at Creative Trøndelag-fonten ikke registreres fordi den er navngitt forskjellig på Mac og PC. Det kan da være lurt å bytte ut alle referanser til fonten med versjonen du har installert på ditt system. NB! Dette skal skje automatisk i programmer som Adobe Illustrator og QuarkXpress.

Kan jeg bruke creative-snittet i brødtekst?
Helst ikke. Dette snittet er best egnet i headinger og korte ingresser.

Kan jeg bruke Arial i brødtekst?
Nei. Arial brukes kun som et alternativ i de forhåndsdefinerte digitale malene, som f. eks. Powerpoint og på internett. I brødtekst ellers, brukes Creative Trøndelag-font.

Kan jeg bruke Times New Roman i brødtekst?
På alle fylkeskommunale elektroniske maler som brevark, faksark etc. brukes Times New Roman, slik som tidligere.

Har noen enerett på denne fonten?
Fonten eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Alle som skal lage materiell med Kreative Trøndelag som hovedavsender kan benytte fonten. Fonten må ikke brukes i andre sammenhenger. *

Hvordan laster jeg ned fonter når jeg bruker MAC?
Last ned fonten for Mac. Legg den i en mappe sammen med de andre fontene dine og aktiver fonten gjennom Adobe Type-Manager, Suitecase eller OS X eget FontManager-program.

 


Utskriftsvennlig versjon