Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > Typografi > Innstallasjon av font

Innstallasjon av font

CreativeTrondelag.zip

Klikk på filen for å laste den ned. Pakk den ut og lagre den på et sted du husker.

Når filene er lastet ned:

På en Mac gjøres følgende:

Dersom man bruker ATM - Åpne ATM og finn fram til fonten Creative Trøndelag, deaktiver den dersom den er aktiv, deretter markerer man fonten og klikker på søplebøtta eller trykker på slettetasten. Fonten er nå ikke lenger registrert i ATM. De gamle fontfilene kan nå kastes. De nye fontfilene legges der man ønsker å ha dem og aktiveres i ATM ved at man velger Legg til fonter fra Verktøy menyen (eller tastekombinasjonen .+=).

Dersom man bruker Suitcase - Åpne Suitcase og finn fram til fonten Creative Trøndelag, deaktiver den dersom den er aktiv, deretter markerer man fonten og trykker på slette tasten. Fonten er nå ikke lenger registrert i Suitcase. De gamle fontfilene kan nå kastes. De nye fontfilene legges der man ønsker å ha dem og aktiveres i Suitcase.

Dersom fonten er lagt inn i Fonter i Systemmappen - Avslutt alle åpne programmer - åpne mappen Fonter i Systemmappen - kast Creative Trøndelag skjermfont med de fem tilhørende PostScrip fontene. Slipp alle de nye fontene på en lukket Systemmappe - de installeres på rett plass.

 

På en PC gjøres følgende:

Fra Start-menyen velger man Instillinger og Kontrollpanel. Når kontrollpanelvinduet er åpent åpner man kontrollpanelet Skrifter.

I dette vinduet listes alle åpne skrifter på maskinen - finn fram til Creative Trøndelag-skriftene, marker dem og velg deretter Slett fra Fil-menyen. De gamle skriftene er nå slettet.

Velg deretter Installer ny skrift fra Fil-menyen - lokaliser de nye skriftfilene, marker skriftene i Liste over skrifter - klikk OK. Nye fonter er installert.


Utskriftsvennlig versjon