Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > Typografi

Typografi

Om typografien

Typografi er betegnelse på skriftbildets utseende. Font er begrepet på ulike typografier. Skriftens hovedfunksjon er å formidle et budskap, men konsekvent brukt og med et særegent uttrykk har skriftbildet samtidig en profilerende effekt. For å få maksimal effekt av dette er det designet en egen font for Kreative Trøndelag; Creative Trøndelag. Den finnes i 6 ulike snitt: Regular, bold, oblique, bold oblique, creative og creative italic. Creative Trøndelag er en moderne groteskskrift med utstrakt bruk av «ører» både på minuskler og versaler som et spesielt kjennetegn. Selve grunnformen er oval som gjør at fonten gir inntrykk av å ekspandere. Fonten laster du ned som zip-filer nederst på denne siden. Veiledning for å installere finner du ved å klikke her.

Dette er de ordinære snittene i typografien.

Creative-snittet er en leken variant av regular-snittet. Creative egner seg ikke som flytende brødtekst men fungerer bra i headinger, titler og kortere ingresser. Legg merke til at italic-snittet skrår motsatt vei enn det ordinære oblique-snittet.

Black-snittet som «Trøndelag» er satt i i logoen/signaturen finnes ikke som eget snitt i fonten. Dvs at det er kun «Trøndelag» som kan benytte dette snittet. Du kan velge å skrive Trøndelag slik ved å holde ned «alt»-tasten samtidig som du skriver liten «t» i alle snittene.

Fonten inneholder alle de vanligste spesialtegnene. Den har også de særegne franske, svenske og tyske bokstavene.

 

CreativeTrondelag-Mac Folder.zip

Postscriptfont for PC - WINDOWS

Truetypefont for PC WINDOWS

  


 


Utskriftsvennlig versjon