Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > Logo > Signatur

Signatur

Når hovedlogo brukes uten oransje bunn kalles den signatur. Signaturen kan brukes på en linje eller to linjer, venstrestilt eller sentrert. På hvit bunn kan den fargelegges i alle profilfargene og tilleggsfargene. På farget bunn kan den kun stå i sort eller hvit.

Norsk og engelsk variant.

Mal for skalering av ordet «kreativ» i signaturen.

Signaturen kan også brukes sentrert hvis den øvrige designen tilsier det.

Eksempler på hvordan signaturen ikke skal skaleres og settes sammen.

Signaturer til nedlastning


Utskriftsvennlig versjon