Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > Logo > Feil bruk av logo/signatur

Feil bruk av logo/signatur

Logoen må ikke skråstilles.

Logoen/signaturen må ikke forvrenges.

Logoen/signaturen skal ikke ha outline.

Signaturen må aldri settes med små bokstaver.

Logoen/signaturen må aldri brukes med en annen font

Logoen skal aldri forekomme i andre farger enn det som er angitt under kapittelet om Logo.

Rastrert sort/hvitt logo må ikke forekomme, se kapittelet om Logo for bruk av sort logo.

 


Utskriftsvennlig versjon