Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > Fargepalett

Fargepalett

Hovedfarger og tilleggsfarger

Fargebruk er viktig for en sterk merkevare. Fargepaletten består av 4 hovedfarger og 4 tilleggsfarger. Se underpunktene til venstre om Trykkfarger og Skjermfarger for spesifisering av fargeverdier og Pantone-nummer.


For logo og signatur skal kun hovedfargen CT ORANGE anvendes. Ingen av de andre hovedfargene eller tilleggssfargene kan brukes. Se; Logo for nærmere detaljer om positiv og negativ-bruk.

Alle fargene kan graderes bortsett fra logofargen CT ORANGE. Legg merke til at hovefargen CT GREEN GREY er lik 30% gradering av tilleggsfargen CT MOSS. CT GREEN GREY skal l


Utskriftsvennlig versjon