Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > De 5 elementene

De 5 elementene

Byggestenene for utvikling og ekspansjon

Grunnelementene jord, ild, vann, luft og kjærlighet er utgangspunktet for disse illustrasjonene. Basert på samme grunnide som ideogrammene; lyspæra, skal de symbolisere hvordan kreativitet er en grunnleggende faktor for utvikling og vekst. Alle de 5 symbolene har et kombinasjonselement som understreker dette.

Nedlastning: 

Luft:
15_CT_ELEMENTS_BITMAP.zip

Jord:
16_CT_ELEMENTS_BITMAP.zip

Ild:
17_CT_ELEMENTS_BITMAP.zip

Vann:
18_CT_ELEMENTS_BITMAP.zip

Kjærlighet:
19_CT_ELEMENTS_BITMAP.zip


Utskriftsvennlig versjon