Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > Elementer og retningslinjer

Elementer og retningslinjer

Hovedregler for bruk

Kreative Trøndelags grafiske verktøykasse består av 6 ulike elementer som sammen vil ivareta kommunikasjonen av visjonen «Kreative Trøndelag». De forskjellige elementene blir nærmere beskrevet i underpunktene til venstre.

Følgende elementer må alltid brukes når Kreative Trøndelag står som avsender alene eller som hovedavsender sammen med Fylkeskommune/kommune eller andre:

1. Kreative Trøndelag logo eller signatur
2. Typografien; Creative Trøndelag - unntak blir beskrevet nedenunder
3. Kreative Trøndelags fargepalett

Når det gjelder de definerte fargene, finnes det flere ulike kombinasjonsmuligheter - eksempler på disse er beskrevet under menyvalget «Fargepalett».

Følgende elementer må ikke alltid brukes:

4. Ideogrammene
5. Elementene
6. Bakgrunner

Følgende elementer skal brukes når Kreative Trøndelag er med som underordnet avsender:

1. Kreative Trøndelag logo eller signatur eller komposittlogo

I denne sammenhengen kan derimot ikke typografien eller fargepaletten benyttes utover logo/signatur.

Utvikling av egne grafiske elementer og former er ikke tillatt. Det er kun tillatt å bruke de offisielle elementene. Egne tilleggselementer som kan oppfattes som en del av profilen må ikke forekomme.

 


 


Utskriftsvennlig versjon