Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen

Profilen

Kreative Trøndelag - fremtidens mest spennende region i Europa 

Kreative Trøndelag er en ambisjon med et klart og tydelig mål – Trøndelag skal bli fremtidens mest spennende region i Europa.

Denne grafiske profilen har et hovedformål – å synligjøre ambisjonen. Den skal bidra til å gi informasjonsmateriellet om Trøndelag et helhetlig preg og sikre at ambisjonen blir raskt gjenkjent og identifisert.

 

Godkjenning - Designansvarlig
Alle som bruker elementer fra profilen skal sende eksempel/prøve på mail til: . Ikke nødvendigvis for å få godkjenning, men for å gi oss oversikt over hvor profilen benyttes. Sender du materiellet før det går til trykk ber vi deg gjøre oss oppmerksomme på dette hvis du ønsker en tilbakemelding i forkant.

Kontakt
Sør-Trøndelag Fylkeskommune:
Ingrid Eklo, Informasjonsenheten
mob: 95188251

www.stfk.no 

Rettigheter
Hvem kan bruke profilen?
I utgangspunktet kan alle bedrifter, organisasjoner, lag og institusjoner som vil bidra til å synliggjøre Trøndelags ambisjon bruke profilen, så lenge retningslinjene for den grafiske profilen blir fulgt. Merk at enkeltelementer eller kun utdrag fra profilen kan ikke benyttes.

Hovedregler for grafisk profil
Kreative Trøndelags grafiske verktøykasse består av 6 ulike elementer som sammen vil ivareta kommunikasjonen av ambisjonen «Kreative Trøndelag». De forskjellige elementene blir nærmere beskrevet i underpunktene til venstre.

Følgende elementer må alltid brukes når Kreative Trøndelag står som avsender alene eller som hovedavsender sammen med Fylkeskommune/kommune eller andre:

1. Kreative Trøndelag logo eller signatur
2. Typografien; Creative Trøndelag - unntak blir beskrevet nedenunder
3. Kreative Trøndelags fargepalett

Når det gjelder de definerte fargene, finnes det flere ulike kombinasjonsmuligheter - eksempler på disse er beskrevet under menyvalget «Fargepalett».

Følgende elementer må ikke alltid brukes:

4. Ideogrammene
5. Elementene
6. Bakgrunner

Følgende elementer skal brukes når Kreative Trøndelag er med som underordnet avsender:

- Kreative Trøndelag logo eller signatur eller komposittlogo

I denne sammenhengen kan derimot ikke typografien eller fargepaletten benyttes utover logo/signatur.

Utvikling av egne grafiske elementer og former er ikke tillatt. 


 


Utskriftsvennlig versjon