Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Gode muligheter > Utviklingsselskaper og andre aktører

Utviklingsselskaper og andre aktører

Logo nyskapingsguide

Rundt om i regionen finnes det en rekke utviklingsselskap, næringshager etc. som tilbyr rådgivning, kapital og infrastruktur for gründere, nyetablerte bedrifter og gode ideer.

LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS

LEIV EIRIKSSON - ETABLERERSENTERET

LEIV EIRIKSSON SENTER INKUBATOR
     -

INNOVASJONSSENTERET GLØSHAUGEN
-

CONNECT TRØNDELAG

SÅKORNINVEST MIDT-NORGE AS

NORWEGIAN CENTER OF EXPERTISE  - INSTRUMENTERINGSKLYNGEN (NCEI)
-

TEKNOLOGISK INSTITUTT AS

MEDTECH TRONDHEIM AS
Selskap etablert av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, St. Olavs Hospital, SINTEF, NTNU, Helse Midt-Norge og SIVA. Målet er å bidra til at Midt-Norge utvikles til et internasjonalt tyngdepunkt mhp. verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Fra 2006 er det opprettet et eget Tidlig Såkornfond (pre-seed) der midlene skal benyttes til teknologi-verifisering i enkeltprosjekter som vurderes å ha betydelig kommersielt potensial.
tlf: 95 80 40 96 - Sverre Løvaas
adr.: S.P. Andersens veg 5, 7465 Trondheim

PROVENTURE SEED AS

VIKING VENTURE

UTSPRING

TRØNDELAG REISELIV AS

FOSEN NÆRINGSHAGE AS

ORKLADAL BEDRIFTSUTVIKLING AS

RØROS NÆRINGSHAGE

KLÆBU NÆRINGSHAGE

OPPDAL NÆRINGSHAGE

RENNEBU NÆRINGSHAGE

HEMNE NÆRINGSHAGE

FRØYA NÆRINGSPARK AS

TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE AS
web-adresse: under utarbeidelse
Nyetablert regional næringshage for Frøya, Hitra og Snillfjord. Bistand ved nyetableringer og utvidelse av eksisterende virksomhet. Tilbyr veiledning og kurs samt å skape koplingsarenaer.
adr.: ved Frøya Næringspark, 7270 Dyrvik
tlf: 72 44 73 60 - 95 15 31 86
e-post:

KUNNSKAPSPARKEN STEINKJER AS

NAMDALSHAGEN AS

LEKSVIK INDUSTRIELLE VEKST AS (LIV)

STEINKJER NÆRINGSSELSKAP AS

STJØRDAL NÆRINGSFORUM

NORGES VEL

MIDVEST FONDENE

PRONEO AS

TINDVED KULTURHAGE

GNISTEN NÆRINGSHAGE, MELHUS

CAMPUS FOSEN KF

 


 


Utskriftsvennlig versjon