Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Gode muligheter > Studie-og forskningsmiljøet

Studie-og forskningsmiljøet

Logo nyskapingsguide

I Trøndelag finnes store og viktige institusjoner innen forskning og utdanning. Innovasjon og nyskaping blir en stadig viktigere del av deres virksomhet.

NTNU

IDEPORTALEN
www.ideportalen.no
Ideportalen formidler studentoppgaver fra små-og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter til studenter i høyere utdanning. Formålet er å bedre samarbeidet mellom næringsliv og akademia.

START NTNU

NTNU, SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP

NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS (TTO)

 

SINTEF

SINVENT AS

NÆRINGSLIVETS IDEFOND
-

HIST

START HIST

HINT
 


START HINT
www.startnorge.no
Start HINT er en aktiv og tilgjengelig ressurs for studenter og ansatte som har ideer, trenger hjelp til etablering/utarbeide forretningsplan eller har initiativ som dekkes av organisasjonens visjon. Organisasjonen vil samtidig være et knutepunkt for medlemmer og utenforstående interesser.
adr.: student Mona A. Elli, serviceboks 2501, NO-7729 Steinkjer
tlf: 90 72 55 11

TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS

BI TRONDHEIM

 

 


Utskriftsvennlig versjon