Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Gode muligheter > Offentlige aktører

Offentlige aktører

Logo nyskapingsguide

I regionen finnes en rekke statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører som har økonomiske virkemidler og som gir råd og veiledning til etablering av bedrifter og til eksisterende næringsliv.

INNOVASJON NORGE -Sør-og Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag:
adr.: Seilmakergt. 2 (Fylkets Hus), 7735 Steinkjer
tlf: 74 13 54 00 - 22 00 25 00
e-post:

NORGES FORSKNINGSRÅD

tlf: 22 03 70 00
e-post:

SIVA (Selskapet for industrivekst SF)

NAV  Sør-og Nord-Trøndelag (arbeids-og velferdsforvaltning)

Nord-Trøndelag:
adr.: Strandvegen 38 - Statens Hus, 7713 Steinkjer
tlf: 74 14 75 00
e-post:

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

 

FYLKESMANNEN  i  Sør-og Nord-Trøndelag
Avdeling for landbruk og bygdeutvikling/Landbruksavdelingen

Nord-Trøndelag.
adr.: Strandvegen 38 - Statens Hus, 7734 Steinkjer
tlf: 74 16 80 00
e-post:

UNGT ENTREPRENØRSKAP

Nord-Trøndelag:
adr. c/o Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
tlf: 74 11 14 08
e-post:

UNG TILTAKSLYST
-

EUROPAKONTORET for Trøndelag
(Brussels)

ACCESS MID-NORWAY

BLILYST

MÆRE LANDBRUKSSKOLE

TRONDHEIM KOMMUNE - næringsutvikling

ØVRIGE KOMMUNER - næringsutvikling
www.norge.no - søk på fylker og kommuner
De fleste kommunene i Trøndelag har egne næringskonsulenter. De kan bidra med rådgivning, nettverk og i noen tilfeller kapital til mindre bedriftsetableringer og utviklingstiltak (kommunale næringsfond). Ta kontakt med den enkelte kommune. Oversikt over kommunale næringskonsulenter kan du også få ved henvendelse til:
Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Enhet for regional utvikling: tlf. 73 86 60 00
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling: tlf. 74 11 10 00

BEDIN
Nettjenesten: www.bedin.no
Bedriftsinformasjon for bedrifter og etablerere. Bl.a. etablererguide, utarbeidelse av forretningsplan og valg av selskapsform.
Telefontjenesten: 800 33 840 (Narviktelefonene)
Adresse: Bedin c/o VINN, 8512 Narvik
Tlf: 76 96 72 00
Ytterligere offentlige nettjenester:
www.etablerer.no
www.brreg.no
www.skatteetaten.no

PATENTSTYRET

NORSK DESIGNRÅD

LEGATER
Utdanningslegater. Se legathåndboka på Folkebiblioteket i Trondheim som også gir oversikt over øvrige fonds og legater. Kunngjøring av utdanningslegatene i Adresseavisen primo september hvert år med søknadsfrist 01.10.
adr.: Overformynderiet, Munkegt. 19, 7400 Trondheim
tlf: 72 54 61 22
e-post:

ENOVA

 


Utskriftsvennlig versjon