Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Gode muligheter

Nyskapingsguiden

Logo nyskapingsguide

Gode muligheter i Trøndelag - Nyskapingsguiden

Har du en god forretningside som du ønsker å utvikle, eller kanskje du ønsker å starte egen bedrift ? Da kan Trøndelag være stedet. Trøndelag er en av Norges mest fruktbare regioner for nyskaping og kan blant annet by på:

• Norges beste kompetansemiljø med NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og SINTEF i spissen
• Et stort gründer-og næringsmiljø med god etableringskunnskap
• Kunnskapsbyen Trondheim som landsdelshovedstad med god tilgang på ung og kvalifisert arbeidskraft
• God tilgang på privat og offentlig kapital
• Trondheim Lufthavn Værnes med direkteruter til internasjonale knutepunkter
     
Å etablere egen bedrift er en stor utfordring og krever stor arbeidsinnsats. Bedriftsetableringen kan deles i 4 faser:

• Avklaringsfasen
• Planleggingsfasen
• Etableringsfasen
• Vekstfasen
    
Vi tror både nyetablerere og eksisterende næringsliv kan ha nytte av Nyskapingsguiden for Trøndelag. Ca. 70 organisasjoner, selskaper, offentlige aktører etc. er representert med kontaktinformasjon. Nyskapingsguiden er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Innovasjon Norge, Sør-og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Guiden er inndelt slik:

• Studie-og forskningsmiljøet
• Offentlige aktører
• Utviklingsselskaper og andre aktører

Følg linker i venstre marg.

For eventuelle rettelser, oppdateringer etc., kontakt:

 


Utskriftsvennlig versjon