Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Gode historier > Samfunn > 4. TRØNDELAG – TAR FRAMTIDA I EGNE HENDER

4. TRØNDELAG – TAR FRAMTIDA I EGNE HENDER

Samvirketradisjonen står sterkt i Trøndelag.
Arbeidet med Trøndelagsplanen har bidratt til sterkere samhandling i regionen og det er stor vilje til å samles om konkrete satsinger. Et stort antall mennesker er nå engasjert i en åpen og bredt anlagt prosess om hvordan vi sammen skal ”skape framtida” i landsdelen. Denne prosessen startet med at vi utviklet 3 framtidsbilder (scenarier) med hovedfokus på miljø, vekst og velferd.

"Evig vekst” handler om et Trøndelag som har ambisjoner om å være en attraktiv og framtidsrettet region, som klarer å utvikle forskningsmiljøer og næringsliv som har muskler nok til å konkurrere med de beste."

"Evig grønn” handler om et Trøndelag som forener krefter og klarer å bli en merkevare innen miljøteknologi og internasjonal turisme, basert på lokal mat, kultur og egenart."

"Evig ung” handler om et Trøndelag som satser på å gi innbyggerne et godt og variert velferdstilbud ved å bidra til samarbeid mellom ulike sektorer, slik at nye løsninger utvikles for et samfunn med stadig flere eldre og omsorgstrengende."

Dette kan du lese mer om på http://scenario.trondelagsradet.no

Det å bidra til å skape strukturelle og mentale endringer i en region krever mobilisering og involvering av en rekke ulike aktører på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Partnerskap er et begrep som brukes i stadig flere sammenhenger som en tilnærming for å realisere utviklingsmål. Ulike aktører vil ha en gjensidig avhengighet av at ferdigheter og ressurser settes inn for å realisere felles mål. Arbeid i partnerskap gir synergier ved å forene ressurser fremfor konkurranse om ressursene, og gir utviklingsarbeidet økt handlingskraft.

Trøndelag etablerer derfor nå et sterkt og forpliktende samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter i et utviklingsråd. Science Region Mid-Norway .Dette tre-parts-samarbeidet skal sørge for en helhetlig og strategisk utvikling av det regionale innovasjonsarbeidet uavhengig av den pågående regionaliseringsprosessen i forvaltningen.

Tiden går ikke – den kommer !

Miilan Myraunet
fylkesrådmann

 


Utskriftsvennlig versjon