Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Gode historier > Næringsliv > 15. Ny energi- og miljøpark i Trondheim

15. Ny energi- og miljøpark i Trondheim

Tanken er at samlokalisering av forskjellige aktører innen fornybar energi skal skape et stort, innovativt og kreativt miljø. Adm. direktør Bjørn Hølaas i Trondheim Energi sier at det formelle samarbeid er vel og bra, men at vi mangler en felles arena. En møteplass hvor ideer kan yngle og hvor man kan teste konsepter uten at det alltid må avtales møter og inngås formelle samarbeidsavtaler. Ideen har fått god respons. Hølaas presenterte også planene for en entusiastisk olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, da han var på besøk ved Trondheim Energis fjernvarmeanlegg i Trondheim i august.

Kraftselskapet har kommet så langt i planleggingen at et forprosjekt er gjennomført. Før jul blir det trolig klart om prosjektet skal realiseres.

Samhandling for økt kreativitet og innovasjon
 - Trondheim er ikke det eneste stedet med lyse hoder i verden, men vi har en god del av dem her. Det er en kjensgjerning at vi har mange aktører innenfor fornybar energi og miljøteknologi i området. Sterke fagmiljøer hos hjernekraftverket NTNU og Sintef, Enova og StatoilHydro for å nevne noen. Jeg synes vi ser for lite jobbing på tvers av de ulike fagmiljøene og i mellom fagmiljøene og andre aktører, mener Hølaas. En samlokalisering er et av mange virkemiddel i arbeidet med å skape mer kreativitet og innovasjon. - Sammen bør vi klare å skape mer enn hva vi ville ha klart hver for oss, sier Hølaas.

Fra bruker til utvikler
Trondheim energi- og miljøpark har sitt utspring i at Statkraft og Trondheim Energi i en årrekke har satset sterkt på fornybar energi. - Men vi har vel vært mer en teknologibruker enn en utvikler, forteller Bjørn Hølaas i Trondheim Energi. Nå retter vi økt fokus på utviklingssiden.

Statkraft og Trondheim Energi har ambisjon om å bli Europas ledende innovasjonsmiljø innen miljøvennelig og fornybar energi. Ett virkemiddel for å nå dette målet kan være å etablere Trondheim energi- og miljøpark.


Utskriftsvennlig versjon