Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Gode historier > Næringsliv > 13 Høyteknologi i havet

13 Høyteknologi i havet

Konkurransen er tøff og fiskeoppdrett er en internasjonal næring. Norge er et foregangsland på industrielt oppdrett. - Vi bør kanskje ta utgangspunkt i verdens matvarebehov, og bærekraftig utvikling av havressurser, ikke hva vi skal gjøre i Norge når oljen tar slutt, sier adm. direktør Karl Almås i SINTEF Fiskeri og havbruk. Almås peker på at det i verden i dag er en årlig produksjon på om lag 135 millioner tonn med fisk. Av dette er om lag 100 millioner det en kan kalle vill fisk, men fangsten på denne flater ut, og det er ikke stort man kan gjøre for å få opp dette tallet. 30- 35 millioner tonn er oppdrettsfisk.

Om 20- 30 år må produksjonen av oppdrettsfisk fordobles sammenlignet med i dag dersom FAOs prognoser for befolkningsvekst slår til samtidig som alle på denne planeten vil spise 15 – 16 kilo fisk per person per år.
Ressursene på oppdrett i ferskvann og brakkvann er utnyttet. Dermed gjenstår muligheten for å se på marint oppdrett. - Er det noe vi kan, så er det maritimt oppdrett, sier Almås. Derfor er det å være med på utviklingen videre fremover en kjempemulighet for norsk industri.

Utvikling og testing
Havbruk er i dag en sterkt voksende eksportnæring. I 2006 ble det eksportert havbruksprodukter for 18,7 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 24 prosent bare på ett år. Samtidig dukker nye krav opp. EU vil ha oppdrettsanleggene ut av syne for turistene og sikkerhet og miljøkrav skjerpes.

Teknologien bak fiskeoppdrettet ser ut for å bli en eksportindustri. I 2025 er det beregnet at bransjen kan eksportere havbruksteknologi for 25 milliarder kroner. En del av den nye teknologien vil bli testet på Valsneset i Bjugn kommune. Her skal ACE AS (AquaCulture Engineering) kombinere vitenskap, praksis og teknologi for å finne svarene for dagens og morgendagens teknologi. ACE skal ha ulike typer sjøanlegg med laks/marinfisk og skalldyr på forskjellige steder langs kysten av Trøndelag for å finne optimale driftsløsninger for oppdrett.

Finn Victor Willumsen leder aksjeselskapet ACE Holding, som står bak testing av havbruksteknologi. Willumsen kan skilte med 25 års erfaring i bransjen. Han mener bransjen er for opptatt med å optimalisere de økonomiske resultater, til å kunne drive forskning og forsvarlig uttesting av anlegg som er i ordinær kommersiell drift. Nå pågår design av forsknings- og testanleggene samtidig som det jobbes med finansiering. EU har gitt støtte, siden ACE skal dekke både nasjonale og europeiske behov.

Først inshoreteknologi
En beskyttet kyst er et av Norges største fortrinn. I veldig nær framtid (2010 – 2011) vil vi også trenge teknologi for tøffere områder. Noen av våre lokaliteter er lagt til rette for dette, sier Willumsen. Dersom en går fra anlegg som tåler 2-3 meters bølgehøyde, til anlegg som tåler 8-10 meter høye bølger, så vil helt nye havområder kunne tas i bruk. Det åpner for nye muligheter, og nye utfordringer.
- ACE er veldig opptatt av sikkerhet, både når det gjelder personell og miljøet, sier Willumsen. Forskningsresultater viser at disse forholdene, samt fiskevelferd og etisk produksjon, vil være forhold som forbrukerne blir stadig mer opptatt av. Og det er til syvende og sist de som bestemmer hvordan oppdrett skal drives og utvikles.

 


Utskriftsvennlig versjon