Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Gode historier > Næringsliv > 6. HELSE: ORKDAL SYKEHUS, Orkdal

6. HELSE: ORKDAL SYKEHUS, Orkdal

Orkdal Sykehjem ble på bygd på dugnad av hele bygda og sto ferdig i 1905. Men både foran og bak sto Norske Kvinners sanitetsforening. Med årene utviklet sykehjemmet seg til å bli et stort lokalsykehus og var et stykke nybrottsarbeid når det gjaldt norsk helsevern. Men helseinnovasjonen i Orkdal startet allerede i 1888 med de første diakonissene – og etter noen år med opplæring av Orkdalskvinnene raste de første sykepleierne rundt i bygda som datidens hjemmesykepleie. Sanitetskvinnene var i tillegg til å være gode helsearbeidere, gode bedriftsledere - for de greide å stå i mot nedleggingstrusselen. I stedet for å bli nedlagt bygde de nytt sykehusbygg til 110 millioner, åpnet landets beste fødeavdeling i 1991 og ble i 2004 en del av St. Olavs Hospital.


Utskriftsvennlig versjon