Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Gode historier > Næringsliv > 10. Utvikling gjennom spill

10. Utvikling gjennom spill

Offentlig innsats
Fylkesordfører Tore O. Sandvik er sammenlignet med ordfører Oh Se-hoon i den sørkoreanske hovedstaden Seoul. Likheten er at begge vil profilere byen gjennom satsing på teknologi- og digital kultur.
- Fylkeskommunen har tatt initiativ til å koordinere og få de ulike aktørene til å møtes. Vi ønsker å tiltrekke oss og samle kompetanse på teknologi- og digital kultur i Trondheim. Spill er en næring som vokser raskt. Spillsatsing bør bli en del av en utviklingsstrategi for Trøndelag, mener fylkesordfører Tore O. Sandvik .
 
NTNU vil bli spillenes herre
Norge mangler en helhetlig utdanning innen dataspill. NTNU er på god vei til å fylle den oppgaven. Universitetet har også etablert et eget forskningsprogram som skal styrke kompetansen innen bruk og utvikling av dataspill. Det ble nylig utlyst tre stipendiatstillinger hvor det skal forskes på integrering av dataspill i utdanning og utvikling av spill som motiverer til sosialisering gjennom mobilteknologi.
- Mange forbinder dataspill med spilling på gutterommet, men dataspill blir mer og mer vanlig innen opplæring i næringslivet, innen utdannelse og innen reklame, forteller Alf Inge Wang, førsteamanuensis ved NTNU.
Utdanningen kan tenkes å bli teambasert etter modell av hvordan slike spill lages av etablerte selskap. Det er mange ulike oppgaver som skal løses: Programmering, konsept, lyd, grafikk, animasjon osv. Den faglige oppgaven kan også bli en oppgave i hvordan man gründer et selskap. – Nye ideer kan forhåpentligvis bli nye selskap, sier Alf Inge Wang.

Nasjonal spillutviklingskonkurranse
Sistnevnte ide har studentorganisasjonen Start NTNU tatt tak i. De jobber for å legge til rette for nyskaping, og veileder studenter i hvordan man etablerer egen bedrift. De har nå etablert Norwegian Game Awards (NGA), en nasjonal spillutviklingskonkurranse for studenter og ungdom. Det blir kick-off for konkurransen fredag 19. oktober under Technoport-festivalen i Trondheim. Finalen blir i mai 2008. Man konkurrerer om pris for beste PC-spill, beste web-spill og beste konsept. 
Leder for NGA Ingeborg Kramprud ønsker å vise at spill er mer enn bare en nerdete guttegreie. – Vi ønsker å få med studenter og ungdom med ulik bakgrunn; alt fra kunst- og litteraturstudenter, til musikere, og også de mer hardcore programmererne. Det viktigste er egentlig å ha en god ide og komme opp med et godt konsept.

Faktaboks

•I følge bransjeorganet ESA er gjennomsnittsspilleren av elektroniske spill 33 år gammel og 3 av 4 er menn.
•I 2006 ble det omsatt for en halv mrd kroner i dataspill i Norge.
•På verdensbasis er dataspill-bransjen større i omsetning enn musikk og kinofilm til sammen.
•Det største norske spillutviklingsselskapet er Funcom, som har gått fra å være et lite firma til å bli en stor internasjonal merkevare. Deres neste spill ’Age of Conan’ lanseres i mars 2008 og vil koste ca 150 mill kr å utvikle.
•Kulturdepartementet jobber med å utarbeide en egen stortingsmelding om dataspill.
•Elektroniske spill deles gjerne opp i to typer; spill for PC og spill for konsoll (koblet til TVen).
•Massive Multiplayer Online Role Games (MMORG) – online spill hvor spillere motes for å spille mot hverandre er blitt veldig populært. I følge rapport fra Nielsen Entertainment er 64% av alle onlinespillere jenter.

Norwegian Game Awards (NGA): En nasjonal spillutviklingskonkurranse for ungdom og studenter. Arrangeres for første gang i år med oppstart under Technoport-festivalen i oktober, og finale i mai 2008.
www.gameawards.no


Utskriftsvennlig versjon