Kreative Trøndelag

water symbol

Grafisk profil

Big ideasKreative Trøndelags grafiske verktøykasse består av ulike elementer som sammen vil ivareta kommunikasjonen av visjonen «Kreative Trøndelag».
Les mer

Last ned logo og signaturer

 

Last ned logoer 

Last ned signaturer

 

Se vår nye bildebank

Se vår nye bildebank

Se vår nye bildebank

 

Trøndelag–en region med skaperkraft og kreativitet!

Vi har en ambisjon om å utvikle Trøndelag til en kreativ region som skal være kjent for sin skaperkraft og kreativitet. Ambisjonen Kreative Trøndelag handler om å bygge og utvikle verdier. Regionen skal bli enda bedre å bo i - mer spennende for innbyggerne og mer attraktiv for folk utenfra. Trøndelag skal bli en internasjonal møteplass for mennesker, kunnskap og kultur. Gjennom koordinert satsing på talenter, teknologi, kultur og toleranse skal forholdene legges til rette for å utløse hvert enkelt menneskes potensial og evner.

 


Profilen

Kreative Trøndelag - fremtidens mest spennende region i Europa

Kreative Trøndelag er en ambisjon med et klart og tydelig mål – Trøndelag skal bli fremtidens mest spennende region i Europa. Denne grafiske profilen har et hovedformål – å synligjøre ambisjonen. Den skal bidra til å gi informasjonsmateriellet om Trøndelag et helhetlig preg og sikre at ambisjonen blir raskt gjenkjent og identifisert.